July 2024 ସଂସ୍କରଣ

July 2024 Edition
ଡାଉନଲୋଡ଼ ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ୤

June 2024 June 2024 Edition
May 2024 May 2024 Edition
April 2024 April 2024 Edition
March 2024 March 2024 Edition

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ !

Dr Jyoti Prasad Pattnaik

ନମସ୍କାର,
ଆହ୍ବାନ ଇ -ପତ୍ରିକାର ୱେବ୍‌ ସାଇଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଉଛି୤
ଆହ୍ବାନ ଇ-ପତ୍ରିକା କେବଳ ଏକ ପତ୍ରିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସହ ତାଳ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧିପାଉଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କରେ ଆଦୃତ କରାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି୤ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ ଏକ ରୁଚିକର ଓଡ଼ିଆ ଇ-ପତ୍ରିକା ପାଠ କରିବାର ନିଶୁଳ୍କ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଇ-ପତ୍ରିକା ଜଗତରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ରହିଛି୤
ପ୍ରତି ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ବିତରଣ ହେଉଥିବା ଏହି ଇ-ପତ୍ରିକା ସଂପ୍ରତି ଏହାର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଚାଲିଛି୤


help
articles

ଆହ୍ବାନ ଇ-ପତ୍ରିକା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍
Our Article Directory
Help & FAQ
Aahwaan Library
Introductory text of Publication :
Aaahwaan e-Patrika is one the leading e-Magazines published from Odisha in India. It is the first e-Magazine which got pubiished in the year 2006 in Odia language and has since been getting published every month.

Frequency : Monthly
Format : PDF e-Magazine
Language : Odia
Starting year of Publication : 2006
Subject : Literature

Publisher :

Dr Jyoti Prasad Pattanayak
MBBS, PGDMCH, PGDHM

Beema Nagar, 2nd Lane
Berhampur, 760010
Dist : Ganjam
Odisha, India

Editorial Board :

Dr Jyoti Prasad Pattanayak
Chief Editor

e-Mail : editor@aahwaan.com

Mrs Priti Priyadarshani Mohapatro
Sub-Editor

e-Mail : subeditor@aahwaan.com


Archieves

2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024


ଆସ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା!


ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ୤ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ୤ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶି ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେତୁ କାମ କରିବା୤

ଇଚ୍ଛୁକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ସହ ଦୂରଭାଷ ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ୤
ଇମେଲ୍ ଦ୍ବାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାପାଇଁ aahwaan@gmail.com ରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ୤